Kattegattledens-monter_Cykla-i-Sverige_1200

Tack för att du besökte Kattegattleden på Svenska Cykelmässan i Göteborg!

Kattegattleden, Sveriges första nationella turistcykelled, fanns med på Svenska Cykelmässan i Göteborg den 3-5 mars 2017.

Att cykelintresset är stort i Sverige fick vi känna av då många av besökarna på mässan stannade till i Kattegattledens monter. Vi hoppas att besöket bidrog till att inspirera fler att upptäcka Sverige med cykel och då speciellt Kattegattleden. Under mässans tre dagar kom det totalt 10 102 besökare.

www.cykelmassan.se