NewstreckGothenburg

Göteborg – ny sträckning av leden vid järnvägsstationen

Det pågår planering av ny start- och målpunkt vid Göteborgs Centralstation för Kattegattleden på grund av arbete med infrastruktur. Start- och målpunkten vid Nils Eriksson terminalen kommer flyttas. Börja cyklingen av leden vid Drottningtorget utanför Centralstationen. Se ovan bild på ny planerad sträckning. En informationstavla vid start- och målpunkt och ny vägskyltning kommer upp inom kort.