Skyltar att följa för Kattegattleden

Kattegattleden godkänd som nationell turistcykelled

Kattegattleden är ett nationellt pilotprojekt för att utveckla cykelturismen i Sverige och därmed ett redskap för tillväxt i regionen där leden bidrar till näringslivsutveckling, ökad ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen.

Kattegattleden har ett unikt och havsnära läge och är en reseanledning. En ökad cykelturism bidrar med tillväxt till regionen och stärker Halland som turistlän och en ökad turism ger möjlighet för företag i Halland att utveckla upplevelser och erbjudanden längs med leden. Nya havsnära cykelmöjligheter kommer också bli till stor nytta för närboende och andra hallänningar som vill cykla korta eller långa sträckor.

Invigning av leden planeras till 6 juni, 2015. När leden är färdig är det en 370 km lång nästintill bilfri cykelled som sträcker sig längs utmed kusten mellan Helsingborg och Göteborg. De tio kommunerna, Region Halland, Region Skåne och Trafikverket finansierar utbyggnaden av hela leden och den totala kostnaden beräknas uppgå till cirka 170 miljoner kronor.

I och med att ansökan beviljats får Region Halland ett samordningsansvar och är ledhuvudman för Kattegattleden. Det innebär ett ansvar hålla ihop och samordna arbetet i en övergripande organisation med berörda regioner och samverkanspartners kring bland annat kvalitetssäkring av service, infrastruktur, utmärkning, utveckling och marknadsföring av leden.

En del arbete kvarstår och alla samarbetspartners i projektet arbetar intensivt mot målet – invigningen den 6 juni 2015. Från Helsingborg, hela vägen genom Halland, och upp till Göteborg finns fantastisk natur och en mängd upplevelser som väntar på att bli tillgängliga för cykelturister.