Tillfällig sträckning mellan Lingvallen - Havbaden

Ängelholm – tillfällig sträckning norr om centrum

Det pågår arbeten på Kattegattleden i Ängelholm. Det är sträckan mellan Lingvallen och Havsbaden/Småbåtshamnen, norr om Ängelholms centrum. Arbetet sker etappvis och anledningen är att avloppsledningarna ska bytas ut.

Klicka på kartan ovan för att se den tillfälliga sträckningen. Kartan visar att röd prickad sträcka stängs av och grön prickad sträcka visar omskyltad väg, den går via gc-väg.

Arbetet på Kattegattleden gäller den 9 oktober 2017 klockan 08:00 och upphör att gälla den 1 december 2017 klockan 16:00. Asfalt är planerat till veckorna 9-12 2018.

Tillfallig_strackning_Fjaras_skola_Kungabacka

Kungsbacka – tillfällig sträckning vid Fjärås Bräcka skola

Fjärås Nässelstig är avstängd på grund av att Fjärås Bräcka skolan byggs om.
Tillfällig omledning av Kattegattleden går under tiden via Fjärås Nyponstig och Fågelliden. Följ orange skyltar, se nedan bild.

Förklaring till ovan kartbilden:

Blått streck: Kattegattledens sträckning

Rött streck: Omledningssträckningen

Svarta kryss: Mellan dessa är avstängningen

Omledningsskylt_orange_web