Tillfällig sträckning mellan Lingvallen - Havbaden

Ängelholm – tillfällig sträckning norr om centrum

Det pågår arbeten på Kattegattleden i Ängelholm. Det är sträckan mellan Lingvallen och Havsbaden/Småbåtshamnen, norr om Ängelholms centrum. Arbetet sker etappvis och anledningen är att avloppsledningarna ska bytas ut.

Klicka på kartan ovan för att se den tillfälliga sträckningen. Kartan visar att röd prickad sträcka stängs av och grön prickad sträcka visar omskyltad väg, den går via gc-väg.

Arbetet beräknas vara klart och sträckan öppnas upp först i början av juni 2018, eftersom man inväntar att hela sträckan ska bli klar innan den asfalteras. Följ omledningsskyltarna som finns uppsatta.

Omledning_Angelholm_2018