Tillfallig_strackning_Fjaras_skola_Kungabacka

Kungsbacka – tillfällig sträckning vid Fjärås Bräcka skola

Fjärås Nässelstig är avstängd på grund av att Fjärås Bräcka skolan byggs om.
Tillfällig omledning av Kattegattleden går under tiden via Fjärås Nyponstig och Fågelliden. Följ orange skyltar, se nedan bild.

Förklaring till ovan kartbilden:

Blått streck: Kattegattledens sträckning

Rött streck: Omledningssträckningen

Svarta kryss: Mellan dessa är avstängningen

Omledningsskylt_orange_web