Helsingborg – ombyggnad av Drottninggatan

I centrala Helsingborg pågår just ombyggnad av Drottninggatan mellan Hälsovägen i norr och Stortorget i söder, samt Järnvägsgatan mellan Stortorget och tingsrätten i söder och en liten bit in på Malmöleden.

Detta innebär att Kattegattleden leds om från Järnvägsgatan ner på Hamntorget för att sedan följa Kungsgatan fram till Karl Johans gata där leden fortsätter norrut.

Klicka på ovan bild för att se den tillfälliga sträckningen i rosa/lila markering. Ombyggnaden startade under våren 2017 och ska vara klar i juni 2019.

Läs mer om ombyggnaden på Helsingborgs Stads hemsida.

Kungsbacka – tillfällig sträckning vid Fjärås Bräcka skola, etapp Varberg-Kungsbacka

Fjärås Nässelstig är avstängd på grund av att Fjärås Bräcka skolan byggs om. Tillfällig omledning av Kattegattleden går under tiden via Fjärås Nyponstig och Fågelliden. Bygget vid Fjärås Skola kommer pågå till hösten 2019.

Följ orange skyltar, se nedan bild.

Förklaring till ovan kartbilden:

Blått streck: Kattegattledens sträckning

Rött streck: Omledningssträckningen

Svarta kryss: Mellan dessa är avstängningen

Omledningsskylt_orange_web

Bilfritt, blandtrafik, asfalt och ej asfalt

Bilfritt, blandtrafik, asfalt och ej asfalt visas på kartan

På kartan under menyn Planera cykelturen visar vilka sträckor av Kattegattleden som är bilfria, vilka som går i blandtrafik och vilka sträckor som har asfalt och ej asfalt.

Bilfritt = separat cykelväg

Blandtrafik = cykelleden går på lågtrafikerad väg och på någon sträcka på högtrafikerad väg.