Helsingborg – ombyggnad av Drottninggatan

I centrala Helsingborg pågår just ombyggnad av Drottninggatan mellan Hälsovägen i norr och Stortorget i söder, samt Järnvägsgatan mellan Stortorget och tingsrätten i söder och en liten bit in på Malmöleden.

Detta innebär att Kattegattleden leds om från Järnvägsgatan ner på Hamntorget för att sedan följa Kungsgatan fram till Karl Johans gata där leden fortsätter norrut.

Klicka på ovan bild för att se den tillfälliga sträckningen i rosa/lila markering. Ombyggnaden startade under våren 2017 och ska vara klar i juni 2019.

Läs mer om ombyggnaden på Helsingborgs Stads hemsida.