Ändringar på leden under 2018

Förbättringar/justeringar på leden har gjorts på följande platser under 2018:

• Ny sträckning på Bjärehalvön, vilket gör att leden sedan sommaren 2018 går ut till Torekov. Omskyltning av leden har gjorts. Klicka på kartbilden nedan.

• En ny gång- och cykelbro över Genevadsån mellan Halmstads och Laholms kommuner blev klar våren 2018. Sträckan gör att leden går mer havsnära och genom två naturresevat, Tönnersa och Gullbranna. I dagsläget kvarstår det att återställa underlaget på cykelvägen i reservaten. Klicka på kartbilden nedan.

• Guntoftavägen i Särö, Kungsbacka kommun. Här har skett byggnation av en separat cykelväg som var sommaren 2018.

• Stranninge-Morup, Falkenbergs kommun, en 3 kilometer lång cykelväg byggs mellan Stranninge och Morup som blev sommaren 2018. Här ska avskiljare sättas upp för att separera cykelvägen mot biltrafik.

• Steninge, Halmstad kommun, en 3 kilometer lång cykelväg har byggts längs Kustvägen (väg 610), mellan Gamla vägen/Hulabäcksvägen och strax efter Ejdervägen i Steninge. Byggnation av den nya cykelvägen stod klar sommaren 2018.

• Liten justering i centrala Falkenberg gjordes i juni 2018, så nu viker leden av vid Hamngatan upp på Krukmakargatan istället för att gå på Kvarngatan.

 

Dessa nya sträckningar som blev till under 2018 finns inte med i den gamla broschyren och cykelkartan i papper från 2016.

Nu har 2018 års broschyr och cykelkarta kommit och där finns alla nya sträckningar med. Materialet ligger för påseende och till försäljning under Beställ & Ladda ner Karta/Broschyr.

 

Nya sträckningarna finns med på Kartan här på hemsidan och i de nedladdningsbara GPX-filerna.

 

Nedan är justeringar till den gamla cykelkartan från 2016.

Nedan karta är nya sträckningen för Göteborgs centrum.