Cykelväg i Steninge

Nya sträckningar av leden 2018

Förbättringar/justeringar på leden har gjorts på följande platser:

• Nya sträckningar på Bjärehalvön, vilket gör att leden nu går ut till Torekov. Omskyltning av leden har gjorts. Klicka på kartbilden nedan.

• En ny gång- och cykelbro över Genevadsån mellan Halmstads och Laholms kommuner är nu klar. Sträckan gör att leden går mer havsnära och genom två naturresevat, Tönnersa och Gullbranna. I dagsläget kvarstår det att återställa underlaget på cykelvägen i reservaten och komplettering av fler skyltar. Klicka på kartbilden nedan.

• Guntoftavägen i Särö, Kungsbacka kommun. Här har skett byggnation av en separat cykelväg som är klar sommaren 2018.

• Stranninge-Morup, Falkenbergs kommun, en 3 kilometer lång cykelväg byggs mellan Stranninge och Morup som blir klar till sommaren 2018.

• Steninge, Halmstad kommun, en 3 kilometer lång cykelväg har byggts längs Kustvägen (väg 610), mellan Gamla vägen/Hulabäcksvägen och strax efter Ejdervägen i Steninge. Byggnation av den nya cykelvägen pågår och blir klar sommaren 2018.

• Liten justering i centrala Falkenberg kommer göras i juni, då kommer leden vika av vid Hamngatan upp på Krukmakargatan istället för att gå på Kvarngatan.

Ytterligare kommande åtgärder: Cykelväg söder om Kungsbacka samt mellan Varberg och Falkenberg. Möjligheten för bro över Suseån undersöks.

Dessa nya sträckningar finns inte med i den gamla broschyren och cykelkartan i papper från 2016. Nu har 2018 års broschyr och cykelkarta kommit och där finns alla nya sträckningar med. Materialet ligger för påseende och till försäljning under Beställ & Ladda ner Karta/Broschyr.

Nya sträckningarna finns med på Kartan här på hemsidan och i den nedladdningsbara GPX-filen.

 

Nedan är justeringar till den gamla cykelkartan från 2016.

Nedan karta är nya sträckningen för Göteborgs centrum.