Kattegattleden ombyggnad Varberg

Tillfällig sträcka Varberg – följ skyltar

I Varberg bygger man just nu dubbelspår. Delar av det nya järnvägsspåret ska läggas i tunnel under staden, en ny station och en ny bro ska byggas med mera. Ett stort och spännande projekt som också påverkar Kattegattleden i viss omfattning. Detta är den senaste informationen som berör dig som cyklar på leden förbi eller i Varberg.

Planerad trafiksituation för cyklister från den 2 september 2019 till början av 2020.

Västra Vallgatan
Västra Vallgatan kommer framöver vara helt eller delvis avstängd för genomfart av såväl bilar, cyklar och gångtrafikanter. Cykeltrafik som ska passera Varberg i nordlig-sydlig riktning utmed Kattegattleden leds om. Följ skyltar.

Cyklister som har stationen som mål kommer kunna parkera sina cyklar i cykelställ i närheten av stationen och promenera sista biten. Följ skyltar.

Gående: Västra Vallgatan kommer att vara framkomlig för gående i detta första skede av byggprocessen.

Läs mer om ombyggnaden och det senaste trafikläget här.