Översvämning söder om Halmstad

Den norra tunneln under E6:an väster om Trönninge, söder om Halmstad är just nu vattenfylld. Du kan använda tunneln som är söder om för att nå Trönninge och leden igen.