Inlägg av fristil

Kattegattleden godkänd som nationell turistcykelled

Kattegattleden är ett nationellt pilotprojekt för att utveckla cykelturismen i Sverige och därmed ett redskap för tillväxt i regionen där leden bidrar till näringslivsutveckling, ökad ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Kattegattleden har ett unikt och havsnära läge och är en reseanledning. En ökad cykelturism bidrar med tillväxt till regionen och stärker Halland som turistlän och […]

Invigning av Kattegattleden 6 juni – program

Startskottet för Kattegattleden sker i och med den officiella invigningen den 6 juni i Halmstad. Redan den 4 juni startar en budkavel från Helsingborg i söder och Göteborg i norr med slutdestination Halmstad. Budkaveln kommer att illustrera en 37 mil lång sammanhängande cykelled där olika typer av cyklister kan glädjas åt Sveriges första nationella cykelled […]