(X)sites 2018 – Mariano Leon, Peru

Info auf Deutsch folgt.

Detta år kommer (X)sites att äga rum i Halmstad och vid Röda Kran, Strandgatan/Stuvaregatan

Konstnär i Halmstad är:
Mariano Leon, Peru – Kunstwerk Binda solen

(X)sites Kattegattleden 2018
Konstupplevelser längs Kattegattleden under perioden 29 juni – 7 oktober 2018. Vernissage 29 juni 2018.
(X)sites är utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter Kattegattleden.

Telefon:

Homepage: www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/golden-wheel/584

Adresse: Röda Kran, Strandgatan/Stuvaregatan

Postleitzahl:

Breite: 56.667824

Länge: 12.859334