(X)sites 2018 – Anna Örtemo, Sverige

Information in English will soon be available.

Detta år kommer (X)sites att äga rum i Halmstad, längs ån Nissan och längs Tullkammarkajens kantstenar.

Konstnär i Halmstad är:
Anna Örtemo, Sweden – artwork Pick a Color  

(X)sites Kattegattleden 2018
Konstupplevelser längs Kattegattleden under perioden 29 juni – 7 oktober 2018. Vernissage 29 juni 2018.
(X)sites är utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter Kattegattleden.

Phone:

Website: www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/pick-a-color/593

Address: Tullkammarkajen, Strandgatan

Postal code:

Latitude: 56.666515

Longitude: 12.858983