(X)sites 2018 – Annelie Nilsson, Sverige

Information in English will soon be available.

Detta år kommer (X)sites att äga rum i Viken. En spännande och genuin plats i anslutning till hamn, pir och kustlinje, där både Kattegattleden och Skåneleden möts. Vikens historia går att följa ner till 1500-talet och in i 1600-talet då byns kärna formades. Under 1700-talet har byn vuxit till att bli ett stort fiskeläge, under 1800-talet hade Viken sin storhetstid med en blomstrande sjöfart och hamnen byggdes ut med kajer och en lång pir.

Konstnär i Viken, Höganäs kommun är:
Annelie Nilsson, Sweden – artwork The mobile coastline archive

(X)sites Kattegattleden 2018
Konstupplevelser längs Kattegattleden under perioden 29 juni – 7 oktober 2018. Vernissage 29 juni 2018.
(X)sites är utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter Kattegattleden.
(X)sites i Skåne 2018 involverar tre kommuner i Nordvästra Skåne där Kattegattleden går-Helsingborg, Höganäs och Ängelholm.

Phone:

Website: http://www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/the-mobile-coastline-archive/604

Address: Vikens hamn

Postal code:

Latitude: 56.142826

Longitude: 12.576356