(X)sites 2018 – Aski Dahl, Sverige

Information in English will soon be available.

Detta år kommer (X)sites att äga rum längs ån Nissan i Halmstad och vid Sinnenas promenad vid Slottsbron.

Konstnär i Halmstad är:
Aski Dahl, Sweden – artwork Rå

(X)sites Kattegattleden 2018
Konstupplevelser längs Kattegattleden under perioden 29 juni – 7 oktober 2018. Vernissage 29 juni 2018.
(X)sites är utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter Kattegattleden.

Phone:

Website: www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/ra/594

Address: Sinnenas promenad längs ån Nissan / Strandvägen

Postal code:

Latitude: 56.671897

Longitude: 12.860379