(X)sites 2018 – Anna Örtemo, Sverige

Detta år kommer (X)sites att äga rum i Halmstad, längs ån Nissan och längs Tullkammarkajens kantstenar.

Konstnär i Halmstad är:
Anna Örtemo, Sverige – verket Pick a Color 

(X)sites Kattegattleden 2018
Konstupplevelser längs Kattegattleden under perioden 29 juni – 7 oktober 2018. Vernissage 29 juni 2018.
(X)sites är utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter Kattegattleden.

Telefon:

Hemsida: www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/pick-a-color/593

Adress: Tullkammarkajen, Strandgatan

Postnummer:

Latitud: 56.666515

Longitud: 12.858983