(X)sites 2018 – Ola Nilsson, Sverige

Detta år kommer (X)sites att äga rum ute på Sven Jons Udde i Skälderviken. En spännande plats där både Kattegattleden och Skåneleden möts, där den vackra kustlinjen möter Västkustbanan som påminner oss om människan i landskapet. Sven Jons udde är uppkallad efter Sven Johnsson (1829-1900) som i samband med sitt giftermål byggde sig ett stenhus på udden. Efter den svåra stormen 1921 förbjöd länsstyrelsen bebyggelse på udden, och Svens änka ”Mor Sven Jons” och dottern Johanna, som var de enda som bodde kvar, flyttade upp i Skäldervikens samhälle.

Konstnär Sven Jons Udde, Ängelholms kommun är:
Ola Nilsson Sverige – verket Cold-rolled steel sheet exposing 4 Hz – 100 Hz

Ola Nilsson kommer att forma ett ljudkonstverk till Fyrhustunneln. The sound is activated daily between noon and 6pm.

(X)sites Kattegattleden 2018
Konstupplevelser längs Kattegattleden under perioden 29 juni – 7 oktober 2018. Vernissage 29 juni 2018.
(X)sites är utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter Kattegattleden.
(X)sites i Skåne 2018 involverar tre kommuner i Nordvästra Skåne där Kattegattleden går-Helsingborg, Höganäs och Ängelholm.

Telefon:

Hemsida: www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/cold-rolled-steel-sheet-exposing-4-hz-100-hz/596

Adress: Fyrhustunneln

Postnummer:

Latitud: 56.272114

Longitud: 12.838345