(X)Sites 2019 – Maiko Sugano, Japan

Detta år kommer (X)Sites att äga rum i Falkenberg vid Skrea Herting-Hjortsberg.

Konstnär i Falkenberg är Maiko Sugano, Japan

(X)sites Kattegattleden 2019
Konstupplevelser längs Kattegattleden under perioden 10 juni – 6 oktober 2019. Vernissage 7-9 juni 2019.
(X)sites är utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter Kattegattleden.

Läs gärna mer på www.landart.se

Telefon:

Hemsida: www.landart.se

Adress:

Postnummer:

Latitud: 56.871250

Longitud: 12.516496