(X)sites 2017 Gunilla Bandolin

Vid Östra Hamnen ställde Gunilla Bandolin ut för (X)sites Kattegattleden 2017.

Läs mer om Gunilla Bandolin.

På platsen finns en röd stolpe med en QR-kod som berättar med om konstverket, även om verket är borttaget.

Site: Östra Hamnen 1 (Centrum)
57.111340, 12.247170

(X)sites Kattegattleden 2017
(X)sites är ett konstprojekt med temporär offentlig konst längs Kattegattleden arrangerat av Konstnärscentrum Väst. Under sommaren 2017 tog ett trettiotal konstnärer plats i Halland, Skåne och Västra Götaland och skapa platsspecifika konstverk efter leden.

(X)sites Kattegattleden 2018
Konstupplevelser längs Kattegattleden under perioden 29 juni – 7 oktober 2018. Vernissage 29 juni 2018.

(X)sites är utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter Kattegattleden.

Läs mer på www.landart.se

 

 

 

 

Telefon:

Hemsida: http://www.landart.se/index.php/LandartProjekt/xsites-kattegattleden/

Adress: Östra hamnen 1 (Centrum)

Postnummer:

Latitud: 57.11175376800311

Longitud: 12.24787987315517